NovaBridge

NovaBridge onderzoekt, ontwikkelt en realiseert samen met opdrachtgevers mogelijkheden tot samenwerking(sverbanden) voor FinTech en Digitale innovatie. NovaBridge overbrugt de kloof en verbindt organisaties en partners voor FinTech en Digitale innovatie.

NovaBridge biedt een vernieuwende aanpak, een gemeenschappelijke taal en bril voor samenwerking, de kloof overbruggen en verbindingen leggen tussen organisaties en partners. Samenwerking vanuit een ander en meervoudig perspectief. 

       **** ATTENTIE: NOVABRIDGE STOPT PER 2018 **** 3 FASEN onder WAT - MODELLEN & TECHNIEKEN onder HOE **** STAAN NIET MEER OPEN ****

over novabridge

Wie is NovaBridge en Waarom

NovaBridge helpt samenwerken, de kloof overbruggen en verbinden voor FinTech en Digitale innovatie. NovaBridge is de partnerships manager en bruggenbouwer / verbinder met oog voor de verschillende belangen en perspectieven en met een vernieuwende aanpak, een gemeenschappelijke taal en bril voor samenwerking, de kloof overbruggen en verbindingen leggen tussen organisaties en partners. Samenwerking vanuit een ander en meervoudig perspectief. Waarom? Omdat het mensenwerk en een kunst is.                                                                                     

diensten

Wat doet NovaBridge

NovaBridge onderzoekt, ontwikkelt en realiseert samen met opdrachtgevers mogelijkheden tot samenwerking(sverbanden) voor FinTech en Digitale innovatie. NovaBridge overbrugt de kloof en verbindt organisaties en partners voor FinTech en Digitale innovatie. NovaBridge biedt een vernieuwende aanpak, een gemeenschappelijke taal en bril voor samenwerking, de kloof overbruggen en verbindingen leggen tussen organisaties en partners. Samenwerking vanuit een ander en meervoudig perspectief.                                                                                                                              

aanpak

Hoe werkt NovaBridge 

NovaBridge adviseert en ondersteunt, bemiddelt en coacht bij samenwerking(sverbanden) voor FinTech en Digitale innovatie en biedt een vernieuwende aanpak, een gemeenschappelijke taal en bril voor samenwerking, de kloof overbruggen en verbindingen leggen tussen organisaties en partners. Gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en een stevige theoretische basis vanuit samenwerking, allianties en partnerships, groepsdynamica, onderhandelen en mediation, cultuur en organisaties, drijfveren / motivatie theorie, jungiaanse psychology, metaforen / modellen en creativiteitstechnieken.